امیر منتظمی؛ اندوه ناتمام
انوش صالحی
سایه
احمد مسعودی
طرح انسان‌واره مشوش درآشوب صحنه مدرنیسم و سنت
یوسف فخرایی
وِرنیشین
امین حق‌ره
مسافر تاریخ
میر عمادالدّین فیاضی
نامه روشن
اخبار گیلان
رضا نوزاد
تاریخ گیلان
دکتر ناصر عظیمی
گیلان
کریم کشاورز
مشاهیر گیلان
ابراهیم فخرایی
سیب‌ها روی شاخه غمگینند
شاهین رهنما
تاریخ گیلان و دیلمستان
افشین پرتو | سیّدظه‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ سیّدن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ م‍رع‍ش‍ی‌