آیینه‌های جاری
شاهین آروین
اینک تهمینه
شبنم بزرگی
این شعرها از من نیست
حمیدرضا اقبالدوست
آموزش موسیقی به کودکان
وحید مومنی
آغوش سنگی دیوار
محمد رضایی راد
اطلس کوه‌های گیلان
ابراهیم اسعدی اسکوئی | نیما فرید مجتهدی
از خانه تا خیابان
افسانه عیسی‌زاده
از پله‌های قطار ابری
آدم‌های دو‌بخشی
نینا گلستانی
برف گیلان
نیما فرید مجتهدی
آخر آسفالت
بنفشه حجازی
آخرین باران سرزمین من
اعظم حسنی (شریفی)