بندر پیربازار
قاسم غلامی
باران تابستان
محمود تقوی تکیار
با خودم حرف می‌زنم
نعمت‌الّله بهبودی چپرپردی
بیست ترانه محلی گیلان
ابراهیم نعمتی‌زاده
به فاصله‌ها، چراغ بیاویز
مریم اخترکاویان
باران ساز
یان استرگر پرویز حسینی
با ستاره‌های روشن غروب
محمدتقی مرتاض هجری
ببار این‌جا بر دلم
بهزاد موسایی
بیمارستان‌های رشت
دکتر سیدحسن تائب
به یک چیز خوب فکر کن
شهلا شهابیان
بلشویک‌ها در گیلان
ولادیمیر گِنیس سیدجعفر مهرداد
بقالی نوشت