در تو نمی‌شود سکوت کرد
شهرام فروغی مهر
دیگر نمی توانم شاعر بمانم
منصور بنی‌مجیدی
دوست داشتن شمردن نمی‌خواهد
شاهنده سبحانی
دهانی که مرا نگفت
مهدی رضازاده
دست چپم خواب موهای تو را می‌بیند
کوروش رنجبر
در ستایش دشت ارغوان
پورووین محسنی آزاد
در خیابان‌های همین شهر
خزر مهران‌فر
در جست و جوی هویت انسانی
فرامرز طالبی
دو کتاب
جواد شجاعی‌فرد
دَویژَه
دکتر محمد مصدق کمالی عنبرانی
دستون‌های تالشی اسالمی
یاسر کرم‌زاده هفت‌خوانی
دَوَستِه پنجره
علی رضا صدیق دوبخشری