دگربار شاهنامه
میراسحاق اسحاقی
ادبیات گیلکی
هوشنگ عباسی
دین و مذهب در گیلان
دکتر عباس پناهی
دگر باره زاده می‌شوم
موسی علیجانی
داستان‌نویسان گیلان
بهزاد موسایی
دیلمیان
سیدرضا فندرسکی
دماغ شاه
محمدعلی افراشته