راهنمای گویش شناسی
جهاندوست سبزعلی‌پور
روزنامه جنگل
هادی میرزانژاد موحد
رودهای گیلان
نیما فرید مجتهدی
رودخانه‌ها پیش از سد‌ها تمام می‌شوند
محمد اکبری
رَم بوکوده اسبانِ پا صدا کی بال داشتیدی
مسعود پورهادی
ردپای انارها در برف می‌ماند
حامد بشارتی
راهبردهای توسعه آموزش و پرورش استان گیلان
دکتر سیدعلی حسینی
رویداد رؤیا و روسری بنفش
شیوا فرازمند
روز وصل دوستداران
کریم ملک مدنی
رفتار درمانی چاقی
دکتر سید محسن مداح
رشت شهر باران
محمود نیکویه
رز قرمز و داستان‌های دیگر
ال.ای.دکتروف آویشن نوبخت