سالیان بد و باد
محمد اکبری
سیاهکل و دیلمان
ناصر وحدتی
سایه
احمد مسعودی
سطرهای هنوز
مسعود بیزارگیتی
سخن به آمیزه‌ی اشیاء
یعقوب عباسی
سخن آینه‌ها (1)
الهام یکتا
ساعت مخفی شهر
برای آموزش دونوازی
کامبیز ایزدپناه
خوزه پیترهلن‌کوویچ
حسین رسول زاده
سفرنامه‌ی ساحل خزر
ویلیام ریچارد هولمز شبنم حجتی سعیدی
سرزمین گیلان
آلکساندرا خودزکو دکتر سیروس سهامی
سد‌ها خواب آب را عمیق می‌‌کنند
یاور مهدی‌پور