سوغات گیلان
محمدتقی پوراحمد جکتاجی
سینما در گیلان
کریم کوچکی‌زاد
سکوتی صدایم زد
سائره حق جو