ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات گیلکی
ابراهیم فخرایی
ضرب‌المثل‌های گیلکی
محمد پُرحلم