غارهای باستان‌شناختی گیلان
ولی جهانی
غیب نیدو
علی ناصری
غزلواره‌های هَزار
م.مؤید