فرهنگ تاتی کرنقی
جهاندوست سبزعلی‌پور | علی یوسفی‌نژاد
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی
فصلها
فرشتة مطرود
ِر اولاف انکویست اردشیر اسفندیاری
فرهنگ گیلکی بوسار
علی‌اکبر مرادیان گروسی
فعل‌های گیلکی
دکتر بلقیس روشن | دکتر نرجس‌بانو صبوری
فرهنگ برنج
رویا صفری پاسکه
جشن‌نامه‌ی استاد فریدون نوزاد
فرامرز طالبی
فرهنگ گیلکی
دکتر منوچهر ستوده
فراموشی در راه است
محمداسماعیل حبیبی
فرهنگ خوراک مردم گیلان
مسعود پورهادی
فرهنگ عامیانه‌ی زیارتگاه‌های گیلان
محمدتقی پوراحمد جکتاجی