قطره‌های دلم
محمد نجفی‌زاده
قرار بعدی پای گهواره‌ی شعرهایم
رضا کاظمی
قدّیس
منصور یوسفی جولندان
قسمتی از وجود من
وینی ماندلا
قرار است رمانتیک‌هایم را آب ببرد
احمدرضا توسلی
قلعه‌های گیلان
فرامرز طالبی