پلکی به فکر دور
فرهاد رجبی
پاچ غورماچ
وارش فومنی
پوشاک مردم گیلان
فرشته طالش انسان‌دوست | محمدرضا فرمند | یلدا چشم‌چراغ
پیک سعادت نسوان
روشنک نوع‌دوست
30 آهنگ کلاسیک برای آموزش دو نوازی پیانو و فلوت
کامبیز ایزدپناه
پژوهش‌های فرهنگ عامه
محمدولی مظفری