فرهنگ تاتی کرنقی
جهاندوست سبزعلی‌پور | علی یوسفی‌نژاد
نُقل و نبات
امیرقلی عاشوری
قدّیس
منصور یوسفی جولندان
زبان باستانی ایران
علی ماسالی
خِندیله پِشت
فرامرز مسرور ماسالی
تالشی نامه
دَویژَه
دکتر محمد مصدق کمالی عنبرانی
دستون‌های تالشی اسالمی
یاسر کرم‌زاده هفت‌خوانی
چیستان‏‏‌های تالشی
سیّد مؤمن منفرد چُماچار
کرینگو
ذوالفقار احمدزاده