مرفین در هوای تازه
حبیب شوکتی
مارگارت آستور
حمید قدیمی حرفه
ما قراری داشتیم
عباس گلستانی
ما برای اتفاق افتادیم
سعید محمد حسنی
لهجه‌ات رنگ اطلسی
مجتبی تقوی‌زاد
لطفاً برایم اسپند دود کنید
حمیدرضا اقبالدوست
گل‌هایی که روی دیوار خشکید
میرشمس‌الدین فلاح هاشمی
گذرنامه موقت ماهی آزاد
پژمان الماسی‌نیا
کشیدن گاری شاهانه
ابوالقاسم تقوایی
قرار بعدی پای گهواره‌ی شعرهایم
رضا کاظمی
فصلها
عطسه‌ی بهار در راه است…
محمد ابراهیم سمیع