سالیان بد و باد
محمد اکبری
خانه‌ چلچله‌ها
شادی شادرام
در چنبر روایت
مجید دانش آراسته
سایه
احمد مسعودی
مارگارت آستور
حمید قدیمی حرفه
گل‌هایی که روی دیوار خشکید
میرشمس‌الدین فلاح هاشمی
فصلها
شَریر ما جیجاکه وَرزان
مسعود پورهادی
زنی با چشم‌های روشن
ابوالقاسم مبرهن
دیوزیت
سینا مشایخی
چتری برای روزهای بارانی
آیدا جواد‌‌ زاده (سمیه)
پاره ماهی مرداب
سینا مشایخی