غارهای باستان‌شناختی گیلان
ولی جهانی
کشاورزی در گیلان
طاهر طاهری
ماهیان گیلان
کیوان عباسی
نقاشی های دیواری بقعه‌های گیلان
احمد محمودی نژاد
زبان گیلکی
مسعود پورهادی
تاریخ گیلان
قربان فاخته
موسیقی گیلان (1)
حامد پورشعبان
جغرافیای انسانی و اقتصادی گیلان
دکتر ناصر عظیمی
گاه‌شمار گیلان
مسعود پورهادی
ادبیات گیلکی
هوشنگ عباسی
زبان تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
امام‌زاده‌های گیلان
قاسم غلامی