منظومه ی مردگان
آرش منصور گرگانی
من دخترک بادم
رها رضایی‌راد
مرفین در هوای تازه
حبیب شوکتی
ما قراری داشتیم
عباس گلستانی
ما برای اتفاق افتادیم
سعید محمد حسنی
لهجه‌ات رنگ اطلسی
مجتبی تقوی‌زاد
لطفاً برایم اسپند دود کنید
حمیدرضا اقبالدوست
گذرنامه موقت ماهی آزاد
پژمان الماسی‌نیا
کشیدن گاری شاهانه
ابوالقاسم تقوایی
قرار بعدی پای گهواره‌ی شعرهایم
رضا کاظمی
عطسه‌ی بهار در راه است…
محمد ابراهیم سمیع
صداهای ریخته
مسعود بیزارگیتی