الکتروکاردیوگرافی با سیگنال میانگین
دکتر علی‌رضا ملک‌راه
میکروب شناسی سلولی در یک نگاه
دکتر حمیدرضا هنرمند
تغذیه کودک و نوجوان
دکتر سید محسن مداح
نشانگان تونل مچ دست
دکتر ابولقاسم پیروزی
رفتار درمانی چاقی
دکتر سید محسن مداح
تغذیه و دیابت
دکتر سید محسن مداح