بازارهای هفتگی گیلان
محمد بشرا
یک ژاپنی در ایران
شیکاگو حقیقی
ترانه‌های سرزمین باران
هوشنگ عباسی
مَسله‌ها (چیستان‌ها)
محمدولی مظفری
اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها
محمدولی مظفری
پژوهش‌های فرهنگ عامه
محمدولی مظفری