جهانگرد بزرگ
عبداللّه فکری هارون شفیقی
کارکرد مزارات و زیارتگاه‌ها
منصور یوسفی جولندان
راهبردهای توسعه آموزش و پرورش استان گیلان
دکتر سیدعلی حسینی
برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای با مردم
دکتر سیدعلی حسینی
واژه‌نامه‌ی طب سنتی گیلان
دکتر سیدحسن تائب
مجموعه عکس هنرمندان آستارا
پرویز نوری‌زاد
ماسوله بن‌بست بی‌انتها
کریم ملک مدنی
کتاب ماسوله
شهرداری ماسوله
کارنامه‌ی نشر گیلان
بهنام رمضانی‌نژاد | شادی پیروزی | هادی میرزانژاد موحد
قسمتی از وجود من
وینی ماندلا
طباخی گیلانی
فهیمه اکبر
برف گیلان
نیما فرید مجتهدی