چهل مجلس
پیمان عیسی‌زاده
کتاب مقدماتی برای فراگیری تکنیک فلوت کلیددار
کامبیز ایزدپناه
30 آهنگ کلاسیک برای آموزش دو نوازی پیانو و فلوت
کامبیز ایزدپناه
گوزن در رشت
داریوش رمضانی