کتاب شناسی توصیفی، تحلیلی گیلان در عصر صفوی
دکتر عباس پناهی
کارنامه‌ی نشر گیلان
بهنام رمضانی‌نژاد | شادی پیروزی | هادی میرزانژاد موحد
قسمتی از وجود من
وینی ماندلا
طباخی گیلانی
فهیمه اکبر
سفرنامه‌ی ساحل خزر
ویلیام ریچارد هولمز شبنم حجتی سعیدی
سرزمین گیلان
آلکساندرا خودزکو دکتر سیروس سهامی
زبان باستانی ایران
علی ماسالی
رشت شهر باران
محمود نیکویه
خِندیله پِشت
فرامرز مسرور ماسالی
جاذبه‌های تاریخی گیلان
تالشی نامه
رشت
محمود نیکویه