موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 277 صفحه
شابک : 978-964-190-279-9
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 7500 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی
زبان تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
بررسی واج‌شناسی غیرخطی در آواهای گویش تالشی
دکتر شهین شیخ سنگ تجن
زبان گیلکی
دکتر نادر جهانگیری
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
زبان تالشی
دکتر محرم رضایتی