موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 277 صفحه
شابک : 978-964-190-279-9
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 7500 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

فرهنگ تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
زبان تالشی
دکتر محرم رضایتی
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
زبان تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
زبان گیلکی
دکتر نادر جهانگیری
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی