در چارچوب واج‌شناسی غیرخطی، ساختار درونی هر واج شامل مشخصه‌هایی است که به صورت سلسله مراتبی با یکدیگر ترکیب می‌شوند و نظم خاصی حاکم بر چگونگی ترکیب مشخصه‎های واجی با یکدیگر مشاهده می‌شود، در حالی‌که در چارچوب واج‌شناسی خطی مشخصه‎های واجی به صورت تصادفی و بدون قائل شدن به ساختار درونی بین مشخصه‎ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند. بنابراین انگاره‌ی غیر خطی به روش بهتری می‌تواند نظم و ترتیب سلسله مراتبی را در مشخصه‎ها بیان نماید. در این کتاب به بررسی واج‌شناسی غیرخطی در آواهای گویش تالشی پراخته‌ایم و پس از ارائه واجگان و انگاره‌ی غیرخطی فرضیه‌هایی مطرح شده‌اند که با استفاده از دستور جهانی و شواهد درون زبانی تحلیل مبتنی بر یک زیرساخت بهینه به دست آمده است. این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای زبان‌شناسی و نیز علاقه‌مندان به مطالعات واج‌شناسی و گویش‌شناسی تدوین شده است و در آن مثال‌های فراوانی از گویش تالشی با انواع فرایندهای واجی و شیوه‌ی تحلیل روساخت از زیرساخت ارائه شده است.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 118 صفحه
شابک : 7 - 439 - 190- 964 - 978
نوبت چاپ : اول
قطع : وزیری
جلد : 1
قیمت : 10000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

انواع بند در زبان گیلکی
سید حنان میرهاشمی
فرهنگ تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
زبان تالشی
دکتر محرم رضایتی
زبان گیلکی
دکتر نادر جهانگیری
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی