در چارچوب واج‌شناسی غیرخطی، ساختار درونی هر واج شامل مشخصه‌هایی است که به صورت سلسله مراتبی با یکدیگر ترکیب می‌شوند و نظم خاصی حاکم بر چگونگی ترکیب مشخصه‎های واجی با یکدیگر مشاهده می‌شود، در حالی‌که در چارچوب واج‌شناسی خطی مشخصه‎های واجی به صورت تصادفی و بدون قائل شدن به ساختار درونی بین مشخصه‎ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند. بنابراین انگاره‌ی غیر خطی به روش بهتری می‌تواند نظم و ترتیب سلسله مراتبی را در مشخصه‎ها بیان نماید. در این کتاب به بررسی واج‌شناسی غیرخطی در آواهای گویش تالشی پراخته‌ایم و پس از ارائه واجگان و انگاره‌ی غیرخطی فرضیه‌هایی مطرح شده‌اند که با استفاده از دستور جهانی و شواهد درون زبانی تحلیل مبتنی بر یک زیرساخت بهینه به دست آمده است. این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای زبان‌شناسی و نیز علاقه‌مندان به مطالعات واج‌شناسی و گویش‌شناسی تدوین شده است و در آن مثال‌های فراوانی از گویش تالشی با انواع فرایندهای واجی و شیوه‌ی تحلیل روساخت از زیرساخت ارائه شده است.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 118 صفحه
شابک : 7 - 439 - 190- 964 - 978
نوبت چاپ : اول
قطع : وزیری
جلد : 1
قیمت : 10000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

انواع بند در زبان گیلکی
سید حنان میرهاشمی
زبان تالشی
دکتر محرم رضایتی
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی
زبان گیلکی
دکتر نادر جهانگیری
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
فرهنگ تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور