دخالت و حضور فعال بلشویک‌ها در گیلان به مدت هفده ماه دارای اهمیت خاص بین‌المللی است.
ولادیمیر گنیس از معدود محققان روسی است که به شرح رویدادهای مربوط به جمهوری شوروی ایران و سق.ط حکومت کوچک‌خان همت گماشته است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، اسناد بایگانی تحت مراقبت در دسترس قرار گرفت. مقاله قابل تحسین «بلوشیک‌ها در گیلان» با استفتده از این اسناد معتبر و بیان گاه‌شمار وقایع به وسیله گنیس تالیف شده است.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 93 صفحه
شابک : x ـ 36 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 1100 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

سال‌های خاکستری
علی امیری
مشروطه و گیلان
افشین پرتو
مسافرت گیلان
میرزا محمدمعصوم نایب الصدر شیرازی
رجال مشروطه گیلان
دکتر هومن یوسفدهی
نمایندگان گیلان
دکتر هومن یوسفدهی | محمدتقی پوراحمد جکتاجی
نامه‌های لاسقاریدیس
علی امیری