بر اساس اسناد مکتوب، حضور ارمنیان در گیلان قبل از سال 1494 م ثبت شده است. اما حضور متمرکز آنان در حدود سال 1013 ق بودخ که فرمان شاه عباس صفوی صورت گرفته است. در این زمان حدود بیست و چهار تا بیست و هفت هزار ارمنی به گیلان و مازندران برای زراعت و تربیت کرم ابریشم کوچ داده شدند. اما بیش تر آنان به علت ناسازگار بودن آب و هوا و شاید بر اثر بیماری وبا جان سپردند.
ارمنیان در زندگی پر از فراز و نشیب خود توانستند با مردم گیلان بیامیزند. این دو قوم زندگی مسالمت آمیزی را در طول تاریخ امور فرهنگی ، هنری، تجاری، صنعتی و ... پیشرو بودند و در به ثمر رساند انقلاب مشروطیت گیلان، نقشی به سزا داشتند.
این کتاب نگاهی کوتاه دارد به اسکان اولیه، جمعیت (پیشه و کار)، کلیسا، آموزش و پرورش، تجارت، هنر و ... ارمنیان گیلان.

پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 130
شابک : 964-2535-30-9
نوبت چاپ : دوم
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

مشاهیر گیلان
ابراهیم فخرایی
مسافرت گیلان
میرزا محمدمعصوم نایب الصدر شیرازی
فرهنگ خوراک مردم گیلان
مسعود پورهادی
تاریخ گیلان
دکتر ناصر عظیمی
راه‌های تاریخی گیلان
بهروز همرنگ
تمدن مارلیک
بهروز همرنگ