سرزمین گیلان به دلیل برخورداری از موقعیت و ویژگی های طبیعیِ ممتاز خود، کمتر مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته است؛ همین عامل در جغرافیای تاریخی آن نقش بسزایی داشته و موجب شده تا پیدایش ولایات و شهرهای گیلان بیشتر ناشی از پویش تاریخی و فرهنگی بومی این سرزمین باشد، به گونه ای که تنها از اواسط دوره ی صفویه، بلوک ها و ولایات مستقل گیلان یک پارچه شده و تحت حاکمیت مرکزی قرار گرفت و از آن پس حکومت مرکزی و همسایه، در صدد بهره برداری از ثروت های این سرزمین برآمدند. اکنون گیلان تقریبا همان محدوده و بخش هایی را شامل می شود که در طول تاریخ محدوده ی طبیعی آن به شمار میرفت؛ این امر ناشی از استواریِ جغرافیای این سرزمین و پویش طبیعی آن در طول تاریخ است.

ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 164 صفحه
شابک : 978-964-190-061-0
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

معماری خانه‌های گیلان
مژگان خاکپور
تئاتر گیلان
فرامرز طالبی
افسانه‌های مردم گیلان (1)
دکتر علی تسلیمی
ترانه‌های گیلکی
دکتر منوچهر ستوده
سینما در گیلان
کریم کوچکی‌زاد
کشاورزی در گیلان
طاهر طاهری