سرزمین گیلان به دلیل برخورداری از موقعیت و ویژگی های طبیعیِ ممتاز خود، کمتر مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته است؛ همین عامل در جغرافیای تاریخی آن نقش بسزایی داشته و موجب شده تا پیدایش ولایات و شهرهای گیلان بیشتر ناشی از پویش تاریخی و فرهنگی بومی این سرزمین باشد، به گونه ای که تنها از اواسط دوره ی صفویه، بلوک ها و ولایات مستقل گیلان یک پارچه شده و تحت حاکمیت مرکزی قرار گرفت و از آن پس حکومت مرکزی و همسایه، در صدد بهره برداری از ثروت های این سرزمین برآمدند. اکنون گیلان تقریبا همان محدوده و بخش هایی را شامل می شود که در طول تاریخ محدوده ی طبیعی آن به شمار میرفت؛ این امر ناشی از استواریِ جغرافیای این سرزمین و پویش طبیعی آن در طول تاریخ است.

ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 164 صفحه
شابک : 978-964-190-061-0
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

جاذبه‌های طبیعی گیلان (2)
دکتر محمد دهدار درگاهی | نیما فرید مجتهدی
رجال مشروطه گیلان
دکتر هومن یوسفدهی
فرهنگ گیلکی
دکتر منوچهر ستوده
گاه‌شمار گیلان
مسعود پورهادی
پوشاک مردم گیلان
فرشته طالش انسان‌دوست | محمدرضا فرمند | یلدا چشم‌چراغ
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی