سرزمین گیلان به دلیل برخورداری از موقعیت و ویژگی های طبیعیِ ممتاز خود، کمتر مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته است؛ همین عامل در جغرافیای تاریخی آن نقش بسزایی داشته و موجب شده تا پیدایش ولایات و شهرهای گیلان بیشتر ناشی از پویش تاریخی و فرهنگی بومی این سرزمین باشد، به گونه ای که تنها از اواسط دوره ی صفویه، بلوک ها و ولایات مستقل گیلان یک پارچه شده و تحت حاکمیت مرکزی قرار گرفت و از آن پس حکومت مرکزی و همسایه، در صدد بهره برداری از ثروت های این سرزمین برآمدند. اکنون گیلان تقریبا همان محدوده و بخش هایی را شامل می شود که در طول تاریخ محدوده ی طبیعی آن به شمار میرفت؛ این امر ناشی از استواریِ جغرافیای این سرزمین و پویش طبیعی آن در طول تاریخ است.

ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 164 صفحه
شابک : 978-964-190-061-0
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

تاریخ گیلان
عبدالفتاح فومنی گیلانی
تاریخ شفت
نادر افشاریان
جان!
سیامک یحیی‌زاده
زندگی زنان گیلان
شادی پیروزی | هادی میرزانژاد موحد
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
عرفان و تصوف در گیلان
دکتر عباس پناهی