بیشتر شهرهای کشور ما بافت‌های قدیمی با‌ارزشی را به تماشا می‌گذارد که تا قبل از تحولات شهرسازی جدید از پویائی و غنای فرهنگی و معماری ایرانی برخوردار بود.
این بافت‌ها که مجموعه‌ای از بناها، گذرها و دیگر عناصر شهری است نه تنها درونمایه‌های فرهنگی این مرز و بوم را به نمایش می‌گذارد بلکه از سرمایه‌های با‌ارزش اقتصادی نیز به شمار می‌آید. از آنجا که شهر پدیده‌ای پویا است بنابراین نمی‌توانیم آن را تنها از دیدگاه کالبدی بررسی کنیم، چرا که جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه اقتصادی آن اهمیت بسزائی در ارائه‌ی طرح‌های باز زنده‌سازی بافت‌ها دارد. مرمت شهری علمی است که رابطه‌ی بافت‌های قدیمی را با عناصر شهرهای جدید مطالعه کرده و راه‌بردهای علمی مبتنی برتجربه‌های موفق جهانی را ارائه می‌دهد.
کتاب حاضر تلاش دارد تا به شیوه‌ای بسیار کوتاه بافت و تعدادی از بناهای مسکونی شهرهایی از استان گیلان را به خواننده بشناساند.

ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 160 صفحه
شابک : 978-964-190-200-3
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

هسا شعر
جواد شجاعی‌فرد
گیلان تماشا
محمد بشرا
تاریخ خانی
علی بن شمس‌الدین بن حاجی حسین لاهیجی
نامه‌های لاسقاریدیس
علی امیری
گیله شول (دو جلد)
مصطفی رحیم پور سیاهکلی
سوغات گیلان
محمدتقی پوراحمد جکتاجی