سنَتِ در دسترس بودنِ نخستین‌های تاریخ و فرهنگ و هنر، متأسفانه در کشورمان مهجور است. این آثار را یا باید در برخی کتابخانه‌ها جست، یا در آرشیو معدودی محققان. دشواریابی- این آثار، بسیاری از پژوهشگران، نویسندگان و حتا خوانندگانِ علاقه‌مند را با سختی‌های بسیار روبه‌رو می‌کند.. از این رو، بر آن شدیم در مجموعه میراث مکتوب، برخی از نخستین های تاریخ و فرهنگ و هنر گیلان را- اگر چه به دشواری_ بجوییم و به چاپ برسانیم. انتخاب این آثار نه فقط به سبب نخستین بودن آنان است، که ویژگی‌های درخور توجه دیگری نیز سبب گزینش این آثار شده است .
خانِ گیلان به قلم محمدعلی صفاری، نخستین رمانِ منتشر شده از نویسنده‌ی گیلانی است. این اثر افزون بر پیشرو بودن، ویژگی‌های مخهم دیگری نیز در خود دارد که بر اهمیت آن می‌افزاید.

پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 174 صفحه
شابک : 7 ـ 017 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 3500 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

پاچ غورماچ
وارش فومنی
ادبیات گیلکی
هوشنگ عباسی
اَینه ترا نیویشتن دره
پیمان نوری
فرهنگ گیلکی بوسار
علی‌اکبر مرادیان گروسی
نخستین فرهنگ گویش تاتی
مَم ولی
محمدولی مظفری