این گوشه‌ای از همان راز بود که می‌پرسید: چگونه نویسنده شده‌اید؟ شاید این‌گونه دیدن نوعی خودآزاری باشد. چه باک که اینطور باشد. چون شهادت دادن بدون گوشه‌گیری و انزوا امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این صورت است که آدم از خود می‌پرسید: این نوشته‌ها گویای فکر تازه‌ای هستند؟ معلوم است آدمی مثل من که به خود‌آزاری عادت کرده، این‌طور جواب می‌دهد: نه، گویای فکر تازه نیستند. هنر با درد و رنج شکوفه می‌دهد که تو فاقدش هستی.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 61
شابک : 1 ـ 431 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 7000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

روژین
مجید دانش آراسته
چتری برای روزهای بارانی
آیدا جواد‌‌ زاده (سمیه)
مارگارت آستور
حمید قدیمی حرفه
با ستاره‌های روشن غروب
محمدتقی مرتاض هجری
در ستایش دشت ارغوان
پورووین محسنی آزاد
زنی با چشم‌های روشن
ابوالقاسم مبرهن