زبان تاتی یکی از زبان‌های ایرانی شمال‌غربی است که بسیاری از ویژگی‌های زبانی کهن را حفظ کرده‌ است. این زبان هم اکنون در دو شاخه کلی شمالی و جنوبی در مناطقی از ایران و خارج از آن رایج است.
زبان تاتی جنوبی در مناطق مختلفی از اطراف تبریز (کلیبر، کلاسور، هرزند، کرینگان)، خلخال، تاکستانِ قزوین، رودبار و شمال خراسان گویشورانی دارد.
ساخت ارگتیو، ماده‌ی مجهول، تمایز جنس دستوری مؤنث، ساخت فعل ماضی از ماده‌ی مضارع،ماده‌ی مجهول و ... ، از ویژگی‌های زبان تاتی است. در این اثر به‌طور خلاصه کلیاتی از نظام آوایی، واژگانی، ساخت واژی و نحوی تاتیِ رودبار بر مبنای گویش روستای انبوه توصیف شده است

ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 142 صفحه
شابک : 978-964-190-098-6
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

کتاب ماسوله
شهرداری ماسوله
جاذبه‌های طبیعی گیلان (1)
دکتر محمد دهدار درگاهی | نیما فرید مجتهدی
قسمتی از وجود من
وینی ماندلا
تاریخ گیلان
قربان فاخته
انجمن‌های گیلان در عصر مشروطه
دکتر هومن یوسفدهی
اقوام گیل و دیلم
دکتر حسن کهنسال و اجارگاه | طلایه زاول دیلمی