تالشی از گویش های ایرانی شمال غربی است که هم اکنون در حاشیه جنوب غربی دریای خزر، علاوه بر گیلان، در اردبیل و جمهوری آذربایجان تکلم می شود. این گویش گونه های متعددی دارد که همه ی آن ها در سه گروه عمده؛ تالشی شمالی، مرکزی و جنوبی جای میگیرند.
مقصود از تالشی شمالی، تالشی آن سوی رود اَرَس، یعنی تالشی جمهوری آذربایجان است که ادامه ی آنها در سه گروه عمده؛ تالشی شمالی، مرکزی و جنوبی جای می گیرند.
مقصود از تالشی شمالی، تالشی آن سوی رود اَرَس، یعنی تالشی جمهوری آذربایجان است که ادامه ی آن در ایران تا کرگان رود، پیش رفته است. مراد از تالشی مرکزی، مجموعه گویش هایی است که در قلمرو دو رودخانه ی شفارود در جنوب و حوضه ی ناورود در شمال تداول دارند. منظور از تالشی جنوبی، تالشیِ مناطق میان شفارود تا سفیدرود است.
در این اثر، کوشش شده است تا با رویکردی توصیفی، تصویری موجز اما روشن، از نظام صوتی، ساخت واژی و نحوی زبان تالشی مرکزی ارائه شود.

پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 144
شابک : 978-964-2535-87-3
نوبت چاپ : دوم
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

تاریخ گیلان
قربان فاخته
افسانه‌های مردم گیلان (1)
دکتر علی تسلیمی
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
فرهنگ خوراک مردم گیلان
مسعود پورهادی
تمدن املش
ولی جهانی
فرهنگ تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور