چترش را بست، کلید انداخت و در را هُل داد. درخت‌های حیاط همان‌جا بودند که همیشه بودند، ولی دیده نمی‌شدند. یک پایش را روی پله گذاشت، خم شد بند کفشش را باز کند، سرش را برکرداند و از روی شانه به پنجره‌ی طبقه‌ی دوم خانه‌ی آن سو رای کوچه نگاه کرد. پنجره‌ی خانه‌ی شیرین مانند شعله‌ی آتش می‌درخشید.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 117 صفحه
شابک : 6 ـ 60 ـ 2535 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 1500 تومان تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

بستنی بزرگ
هلیما ولیتزر شهلا باقری
تو که بازی بلد نیستی دختر
بنفشه باقری
گل‌هایی که روی دیوار خشکید
میرشمس‌الدین فلاح هاشمی
اینک تهمینه
شبنم بزرگی
سایه
احمد مسعودی
سرو
احمد قربان‌زاده