چترش را بست، کلید انداخت و در را هُل داد. درخت‌های حیاط همان‌جا بودند که همیشه بودند، ولی دیده نمی‌شدند. یک پایش را روی پله گذاشت، خم شد بند کفشش را باز کند، سرش را برکرداند و از روی شانه به پنجره‌ی طبقه‌ی دوم خانه‌ی آن سو رای کوچه نگاه کرد. پنجره‌ی خانه‌ی شیرین مانند شعله‌ی آتش می‌درخشید.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 117 صفحه
شابک : 6 ـ 60 ـ 2535 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 1500 تومان تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

زائر
فرخ لمعه
سالیان بد و باد
محمد اکبری
زنی با چشم‌های روشن
ابوالقاسم مبرهن
به یک چیز خوب فکر کن
شهلا شهابیان
آدری هیپبورن و تعطیلات رُِمی
فرزانه نامجو
آغوش سنگی دیوار
محمد رضایی راد