زیارتگاه ها مکان های مقدسی هستند که نویسنده ی این اثر به سه بخش اصلی امامزاده ها، زیارتگاه های آرامگاهی و زیارتگاه های ویژه تقسیم کرده است. امام زاده ها مدفنِ فرد یا افرادی از خاندانِ رسالت اند. زیارتگاهِ آرامگاهی به اماکنِ مقدسی گفته می شود که مدفنِ عرفا و صوفیان، فقها و علما، و سرداران و حکمرانان محلی هستند. زیارتگاهِ ویژه نامیده می شوند.
این کتاب نخستین اثرِ مستقل در معرفی زیارتگاه های آرامگاهی و ویژه ی سراسر گیلان است. نویسنده نخست از زیارتگاه ها بازدید کرده و به ثبتِ اطلاعاتِ مربوط به موقعیتِ مکانی، معماری یا شکلِ فیزیکی، پیشینه تاریخی، زمینه های شکل گیری و تقدس، معرفی شخصیتِ مدفون و ... پرداخته و پس از آن، با مراجعه به منابع کتابخانه ای موجود، داده ها تکمیلی را گردآورده است.

پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 120
شابک : 978-964-2535-66-8
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

تئاتر گیلان
فرامرز طالبی
تمدن مارلیک
بهروز همرنگ
زبان تالشی
دکتر محرم رضایتی
تمدن املش
ولی جهانی
جغرافیای تاریخی گیلان
دکتر شهرام امیر انتخابی
زبان گیلکی
مسعود پورهادی