تحقیقات گیلانی آلکساندرا خودزکو سرشار از نکته بینی یک روح علمی است. او در اثر خود سیمای روشنی از سرزمین گیلان، مقارن نیمة اول قرن نوزدهم تصویر می‌کند. کتاب سرزمین گیلان، در عین این‌که از اطناب و تفصیل زاید دور است خواننده را به کفایت در جریان آنچه که مقارن دهة سوم قرن نوزدهم در این سرزمین می‌گذرد قرار می‌دهد.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 135 صفحه
شابک : 0 ـ 79 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 10000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

تاریخ گیلان
افشین پرتو
اخبار گیلان
رضا نوزاد
تاریخ مطبوعات گیلان
رضا نوزاد
گیلان و خیزش جنگل
افشین پرتو
مسافرت گیلان
میرزا محمدمعصوم نایب الصدر شیرازی
مشروطه و گیلان
افشین پرتو