رادی همواره نگاهی دردناک به گذشته دارد و نگاهی بیمناک به ما، به آینده. رادی بر این بستر ناآرام است که می‌خواهد درام خود را از عدالت، روشنایی و عشق سرشار کند. و طرح انسان مشوشی را بریزد که سرانجام بتواند جان با شکوه درام را با «ضربان‌های دراماتیک زمین» هماهنگ کند. روشن‌تر این که می‌خواهد درامی خلق کند که وحدت بیافریند تا بتواند دو پارگی بنیادین انسان معاصر را که میان مرزهای سنت و مدرنیسم گویی به دام افتاده است به یگانگی نگاه، اندیشه و عمل برساند. اما شاید قبل از هر چیزی می‌خواهد وجود دوپاره خودش را، اکبر رادی نویسنده را به یگانگی و آرامش برساند. شاید!

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 117
شابک : 7 ـ 471 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 8000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

نقاط عطف در زندگی بزرگان ادب فارسی
ابراهیم درویشی کوهی
هنر و هنرمند
محمدتقی مرتاض هجری