این کتاب که یک فرهنگ موضوعی است، به زبان تاتی (از زبان های ایرانی شاخه ی شمال غربی) اختصاص دارد و دربردارنده ی قریب به ده هزار مدخل است که بر مبنای تاتی شاهرود خلخال و در پنجاه و سه فصل تنظیم شده است.

موضوع :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 425 صفحه
شابک : 978-964-190-216-4
نوبت چاپ : دوم (اول: 1390)
قطع : وزیری
جلد : 1
قیمت : 20000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

زبان تالشی
دکتر محرم رضایتی
زبان گیلکی
ال. ای. پیریکو | ای. ای. کریمووا | ای. کی. محمدزاده | دی. ای. ادلمن | وی. اس. راستار گوییوا مریم دانای طوس | نرجس بانو صبوری | هنگامه واعظی
بررسی واج‌شناسی غیرخطی در آواهای گویش تالشی
دکتر شهین شیخ سنگ تجن
زبان گیلکی
دکتر نادر جهانگیری
فعل و مصدر در زبان گیلکی
مسعود پورهادی
زبان تاتی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور