راه حل بحران در منطقه خاورمیانه تنها اعطاي حقوق برابر سياسي و اقتصادي نيست. بلکه بخش مهم آن عدم دخالت متغيرهاي خارجي يعني دولت‌هاي منطقه و قدرت‌هاي خارج از منطقه در اين امور است. ريشه اصلي تداوم منازعه قومي در خاورميانه بر هم خوردن موازنه قدرت ميان كشورهاي منطقه و عدم تكوين نظام موازنه قدرتي است كه در آن بازيگران دولتي و غيردولتي از ابزاري به نام منازعه قومي براي در فشار قرار دادن يكديگر، كسب امتياز وگسترش حيطه نفوذ و تغيير در موازنه قدرت به نفع خود استفاده می‌كنند. از آنجا كه تقريبا تمامي دولت‌هاي خاورميانه مبناي قومي يا ديني دارند يا به نوعي مي‌كوشند موازنه قدرتي به نفع يك قوم و يا یک مذهب برقرار كنند، حل این بحران به يك طرح آشتي كلي براي خاتمه منازعه قومي نیازمند می‌باشد. اگر بهره‌مندي از ثروت و رفع محروميت اقتصادي رخ دهد و سطحي از بهره‌مندي از قدرت و مشاركت سياسي فراهم گردد، مي‌توان به عدم تجزيه كشورهاي خاورميانه و توقف خشونت قومي دراین منطقه اميدوار بود.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 108 صفحه
شابک : 9 ـ 448 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 8000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی مرز
ایما رضایی نودهی