در ذهن و زبان مردمان یک سرزمین ماندن، نه کارِ هر کسی است: شخصیتی والا می‌خواهد و کارنامه‌ای پُربار، و استاد محمد روشن، نماد برجستة این خصیصه است. بزرگ‌مردی که سال‌های گرانبار عمر را به پژوهش و تصحیح و مداقه در ادبیات و تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین گذراند و ده‌ها متن ماندگارِ پیراسته از خود به یادگار نهاد، تا همچون اساتید سَلَف خویش، بیش از پیش بر غنای فرهنگ و ادب این سرزمین بیافزاید.
انتشار این جشن‌نامه، کمترین ادای دینی است برای پاس داشت و قدرشناسی از این دانشی مردِ وارسته، که سرزمین مادری‌اَش گیلان‌زمین، به پروراندن فرزندی چون او در دامان خود می‌بالد.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 448
شابک : 9 ـ 505 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : وزیری
جلد : 1
قیمت : 30000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

جشن‌نامه‌ی استاد فریدون نوزاد
فرامرز طالبی
یادنامه‌ی استاد سیّد محمدتقی میرابوالقاسمی
فرامرز طالبی
مسافر تاریخ
میر عمادالدّین فیاضی
کوتاه مثل آه
امیر منتظمی؛ اندوه ناتمام
انوش صالحی
یادنامه‌ای برای محمدولی مظفری
مهرناز مظفری