کدام کوفتن را دیدی که قیمت وی بدان کم شد، داروها و گل‌ها را و اگورها بکوبند قیمت‌شان زیاده می‌شود و باز چون قرص کنند و باز دگر بار به دندان‌ها بکوبند قیمت‌شان زیاده شود که اجزای آدمی شود و بعد از آن کوفتن حیات و سمع و بصرش و عشق و مودتش دهند. (معارف، ص250)

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 124
شابک : 8 ـ 531 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 12000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

طرح انسان‌واره مشوش درآشوب صحنه مدرنیسم و سنت
یوسف فخرایی
هنر و هنرمند
محمدتقی مرتاض هجری