موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 70 صفحه
شابک : 5 ـ 16 ـ 2535 ـ 964
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 1000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

در جست و جوی هویت انسانی
فرامرز طالبی
سایه
احمد مسعودی
اسیر بند مخالف
حسن صادقی دقیقی لنگرودی
سیب
موسی علیجانی
چهره به چهره
فرامرز طالبی
مجموعه نمایشنامه
نگار نادری