هواشناسی کوهستان، مبانی و کاربردها در نظر دارد با آشنا کردن خواننده با اصول اولیه و مفاهیم هواشناسی کوهستان و همچنین طرح کاربری این اصول و مفاهیم در مدیریت منابع طبیعی، میزان آگاهی و درک را در این خصوص افزایش دهد. خواننده کتاب فرامیگیرد که الگو و رخداد هواهای خاص را تشخیص دهد، سیر تکوین آ‌ن‌ها را پیشبینی و نهایتاً اثرهای آن‌ها را بر فعالیتهای برنامهریزی‌شده ارزیابی نماید. تعداد 274 شکل، نمودار و تصویر که بیشتر آنها رنگی هستند، در متن موجود است که درک مفهومی از هواشناسی کوهستان را به دست میدهند.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 320 صفحه
شابک : 3 ـ 440 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : وزیری
جلد : 1
قیمت : 18000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

دست‌های تو شایعه نیست
محمداسماعیل حبیبی
یادداشت‌های اُوسینکو
لئو الکسیوویچ اُوسینکو افشین پرتو
نبرد پیله‌داربن
فریدون واحدی‌پور دهرائی
دو کتاب
جواد شجاعی‌فرد
آندره سگوویا از نگاه من
جان دوارت بهزاد فرامرز
کشت برنج در گیلان
هـ . ل . رابینو جعفر خمامی‌زاده