مفهموم، فرهنگ مقوله‌ای است بس گسترده: زبان، پوشاک، معماری، آداب سنن و ... که بسیاری از مفاهیم به ظاهر ناهمگون را مجموع می‌کند. در این میان، آموزش و پرورش بخشی مهم از فرهنگ دوران ها را به شکل مدرسی به نسل‌ها منتقل می‌کند.
در این میان، کار آموزگاران، آموزاندن و پروراندن نسلی است که هم خود بر ساخت‌های اصیل یک فرهنگ بایستند و پای بفشرند، و هم زیر‌ساختی شوند روزآمد، برای به روز و نوین کردن چریکه‌ی موروثی.
ابراهیم مرّوجی ، پژوهنده‌ی جوان و علاقه مند، با کنکاش بسیار فرهنگیان گیلان را در این کتاب معرفی کرده است. فرزانگانی که جز با متر و معیار عشق، ایمان و وظیفه‌مندی نمی‌توان چرایی تلاش‌هایشان، و جز با قضاوت‌ تاریخ نمی‌توان عمق و تأثیر کارشان را سنجید.
باشد که این گزارشی باشد برای کنونیانی که هنوز به سرچشمه‌ی خاطرات خود می‌اندیشند و آیندگانی که جز با شناخت سره‌ی گذشته، راه به تاریخ مستقبل نخواهند برد.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 503 صفحه
شابک : 3 ـ 015 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : دوم
قطع : وزیری
جلد : 2
قیمت : 9000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

گاه‌شمار نهضت جنگل
دکتر هومن یوسفدهی
فراز و فرودهای گیلان در سه سال مشروطه
رضا صدیقی پاشاکی
عکاسان و عکاسخانه‌های گیلان
کفایت آریایی‌فر
مشروطه گیلان (1)
دکتر عباس پناهی
گیلان
کریم کشاورز
گیلان و خیزش جنگل
افشین پرتو