مفهموم، فرهنگ مقوله‌ای است بس گسترده: زبان، پوشاک، معماری، آداب سنن و ... که بسیاری از مفاهیم به ظاهر ناهمگون را مجموع می‌کند. در این میان، آموزش و پرورش بخشی مهم از فرهنگ دوران ها را به شکل مدرسی به نسل‌ها منتقل می‌کند.
در این میان، کار آموزگاران، آموزاندن و پروراندن نسلی است که هم خود بر ساخت‌های اصیل یک فرهنگ بایستند و پای بفشرند، و هم زیر‌ساختی شوند روزآمد، برای به روز و نوین کردن چریکه‌ی موروثی.
ابراهیم مرّوجی ، پژوهنده‌ی جوان و علاقه مند، با کنکاش بسیار فرهنگیان گیلان را در این کتاب معرفی کرده است. فرزانگانی که جز با متر و معیار عشق، ایمان و وظیفه‌مندی نمی‌توان چرایی تلاش‌هایشان، و جز با قضاوت‌ تاریخ نمی‌توان عمق و تأثیر کارشان را سنجید.
باشد که این گزارشی باشد برای کنونیانی که هنوز به سرچشمه‌ی خاطرات خود می‌اندیشند و آیندگانی که جز با شناخت سره‌ی گذشته، راه به تاریخ مستقبل نخواهند برد.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 503 صفحه
شابک : 3 ـ 015 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : دوم
قطع : وزیری
جلد : 2
قیمت : 9000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

تئاتر گیلان
فرامرز طالبی
جاذبه‌های تاریخی گیلان
رشت شهر باران
محمود نیکویه
رشت
محمود نیکویه
اخبار گیلان
رضا نوزاد
نگاهی به دیروز کوچصفهان