مأخذ شناسی و شناخت اسناد و مدارک تاریخی و علمی هر دوره‌ای در بررسی‌های تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار است. خوشبختانه درباره ی سرزمین گیلان، منابع تاریخی گزارش‌های زیادی ارائه کرده‌اند. اما این فراوانی مطالب تاریخی به طور یکسان در همه‌ی دوره‌های تاریخی به چشم نمی‌خورد، تنها در دوره‌ی صفوی به جهت اهمیت این سرزمین و قرار گرفتن در مسیر راه ارتباطی ایران با اروپا و به‌ویژه تجارت ترانزیتی ابریشم، موچب شد تا علاوه بر اشاره های مورخان عصر صفوی، جهانگردان اروپایی نیز هنگام عبور از این سرزمین مطالب ارزشمندی درباره ی اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی آداب و رسوم گیلان ارائه کنند. علاوه بر این گزارش‌ها، اسناد و مقالات متعددی درباره‌ی گیلانِ عصر صفوی نگاشته شده است که به جهت اهمیت این مقالات، در تحقیق حاضر گردآوری شده است.
تحقیق حاضر در نُه فصل تنظیم شده و در هر یک از فصل‌ها به جهت اهمیت متون تاریخی، شرحی درباره ی مولف و شیوه ی تاریخ نویسی وی آورده شده است.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 283 صفحه
شابک : 2 ـ 207 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

سرزمین گیلان
آلکساندرا خودزکو دکتر سیروس سهامی
سینما در گیلان
کریم کوچکی‌زاد
معماری خانه‌های گیلان
مژگان خاکپور
گیلان
کریم کشاورز
مسافرت گیلان
میرزا محمدمعصوم نایب الصدر شیرازی
تاریخ گیلان
عبدالفتاح فومنی گیلانی