موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 96 صفحه
شابک : 1 ـ 390 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : وزیری
جلد : 1
قیمت : 7000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

نامه روشن
مسافر تاریخ
میر عمادالدّین فیاضی
یادنامه‌ی استاد سیّد محمدتقی میرابوالقاسمی
فرامرز طالبی
جشن‌نامه‌ی استاد فریدون نوزاد
فرامرز طالبی
یادی از دکتر حشمت جنگلی
محمود پاینده لنگرودی
یادنامه‌ای برای محمدولی مظفری
مهرناز مظفری