گرشاسب‌نامه دوّمین و بزرگ‌ترین منظومه حماسی ملّی ایران است که به شیوه و وزن شاهنامه فردوسی سروده شده. گویندگان این دو کتاب هر دو حکیمند و شاعر. ارتباط و همانندی موضوعات این دو اثر، طوری آنها را به هم نزدیک کرده که می‌توان گرشاسبنامه را قسمتی از شاهنامه شمرد. وصفِ نبردهای پهلوانان و نقلِ وقایع شبیه شاهنامه است. او در توصیف میدان‌های رزم و مناظر طبیعت همه‌جا به فردوسی نزدیک می‌شود. اسدی توسی اثر حماسی خود را به مدّت سه سال ـ از چهارصد و پنجاه و شش تا چهارصد و پنجاه هشت ـ به پایان رساند. این کتاب؛ روایتی است به نثر از این اثر سترگ ادب فارسی.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 103 صفحه
شابک : 4 ـ 469 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 8000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

دگربار شاهنامه
میراسحاق اسحاقی