رمضان از میان لا‌به‌لای جمعیت با فشار زیاد خودش را به وسط میدان رساند و شروع کرد به رقصیدن. کتش را درآورده بود. شصت چپش را توی جیب جلیقه‌اش کرده بود و دست راستش را در هوا می‌چرخاند و پا می‌انداخت. این‌بار صدای جیغ و فریاد از طرف مردها بیشتر شنیده شد. رمضان به سمت جمعیت زن‌ها رفت و دست مهری را از میان جمعیت گرفت و به رف خودش کشید....

موضوع :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 105 صفحه
شابک : 4 ـ 229 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 2500 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

در ستایش دشت ارغوان
پورووین محسنی آزاد
من و زنم و سیندرلا
رها فتاحی
بستنی بزرگ
هلیما ولیتزر شهلا باقری
روژین
مجید دانش آراسته
دماغ شاه
محمدعلی افراشته
مَرد مُرد
مریم جوادی