رمضان از میان لا‌به‌لای جمعیت با فشار زیاد خودش را به وسط میدان رساند و شروع کرد به رقصیدن. کتش را درآورده بود. شصت چپش را توی جیب جلیقه‌اش کرده بود و دست راستش را در هوا می‌چرخاند و پا می‌انداخت. این‌بار صدای جیغ و فریاد از طرف مردها بیشتر شنیده شد. رمضان به سمت جمعیت زن‌ها رفت و دست مهری را از میان جمعیت گرفت و به رف خودش کشید....

موضوع :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 105 صفحه
شابک : 4 ـ 229 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 2500 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

در ستایش دشت ارغوان
پورووین محسنی آزاد
رز قرمز و داستان‌های دیگر
ال.ای.دکتروف آویشن نوبخت
زنی با چشم‌های روشن
ابوالقاسم مبرهن
اینک تهمینه
شبنم بزرگی
به یک چیز خوب فکر کن
شهلا شهابیان
شَریر ما جیجاکه وَرزان
مسعود پورهادی