انقلاب‌ مشروطه‌ زماني‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ كه‌درخت‌استبداد صدها سال‌ در ايران‌ سايه‌ افكنده‌بود. روشنفكران‌ جامعه‌ و پيشروان‌ اين‌ انقلاب، هنگامي ‌قصد برانداختن‌ اين‌ درختِ‌ كهن‌سالِ‌ بي‌باروبر را كردند كه‌ نه‌ صاحبان‌ زر و زور و تزوير حاضر به‌صرف‌ نظر از اختيارات‌ مطلقه‌ و امكانات ‌بي‌حد‌ و حصر خود بودند و نه‌ توده‏‌هاي‌مردم‌ از فرط‌ بيسوادي‌ و پريشاني‌ دركي‌ از آزادي، آسايش‌ و پيشرفت‌ داشتند. ‌مردان‌ انقلاب‌ در مبارزه‌اي‌ بي‌امان‌ و طولاني، چراغ‌ آزادي‌ را در ظلمتكده‌ي‌ ايران‌ برافروختند و با استقرار قانون، حاكميت‌ خواست‌ و اراده‌ي‌ ملت‌ بر سرنوشت‌ خود را محقق‌ ساختند. گيلان‌ به‌ عنوان‌يكي‌ از پايگاه‌هاي‌ اصلي‌ وقايع‌ مشروطه، نقشي‌مؤثر و مهم‌ در پيشبرد اهداف‌ آزادي‌خواهان‌مشروطه‌ داشت. ‌كتاب‌ حاضر نگاهي‌ است‌ گذرا به‌ حضور گيلان‌در جنبش‌ مشروطيت، با نگاه‌ به‌ روند انقلاب‌مشروطيت‌ ايران.

پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 158
شابک : 978-964-190-190-7
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 5000 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

تاریخ گیلان
عبدالفتاح فومنی گیلانی
سفرنامه‌ی ساحل خزر
ویلیام ریچارد هولمز شبنم حجتی سعیدی
عکاسان و عکاسخانه‌های گیلان
کفایت آریایی‌فر
اقوام گیل و دیلم
دکتر حسن کهنسال و اجارگاه | طلایه زاول دیلمی
یادداشت‌های مسافرت گیلان
عباس مسعودی
پوشاک مردم گیلان
فرشته طالش انسان‌دوست | محمدرضا فرمند | یلدا چشم‌چراغ