رضا دستیاران کار تحقیقاتی خود را از سال 1354 در موضوع تاریخ جهان باستان در باب کرونولوژی آغاز کرد و با تنظیم جداول سلسله های حکومتی از عصر باستان به تناقضات تاریخی آن پی برد و آن را تحت عنوان آسیب شناسی زمان‌های تاریخی ارایه داد. سپس گزارش این تحقیق را با اساتید تاریخ دانشگاه تهران در میان نهاد و مورد تمجید قرار گرفت.
وی تاریخ 800 سلسله حکومتی را به‌صورت تطبیقی در آورد و در خلال آن پی برد که زمان‌های ذکر شده‌ی مورخین دارای نواقصی است و حوادث نیز با موضوع زمان‌شان سازگار نیست. این کتاب نگاهی این گونه به تاریخ گیلان دارد.

موضوع :
پدیدآورندگان :
ویراستار :
نمایه ساز :
شماره نشر :
موجود است؟ :
تعداد صفحات : 116 صفحه
شابک : xـ 43 ـ 190 ـ 964 ـ 978
نوبت چاپ : اول
قطع : رقعی
جلد : 1
قیمت : 1200 تومان

سایر کتاب ها در این زمینه

نامه‌های گیلان
علی امیری | فریدون نوزاد
تاریخ شفت
نادر افشاریان
سرزمین گیلان
آلکساندرا خودزکو دکتر سیروس سهامی
مشروطه گیلان (2)
دکتر عباس پناهی
گیلان قدیم
فرامرز طالبی
رجال مشروطه گیلان
دکتر هومن یوسفدهی